Frågor och svar om överklagande

Här följer lite frågor och svar angående lite saker som varit oklara vid ett överklagande. Frågorna besvarades av anställd på Sundbybergs stadsbyggnadskontor.

Stämmer det att det är den 19:e mars som är senaste datum för att skicka in överklagan?

Överklagandet ska komma in till kommunen senast 3 veckor efter att man fått kännedom om beslutet. Vi skickade brev med mottagningsbevis till alla som hade yttrat sig och på mottagningsbeviset som vi får tillbaka ser vi vilken dag det hämtades ut. Eftersom det här är ett lite speciellt ärende med alla namnunderskrifter etc. kommer beslutet kungöras i Mitt i Sundbyberg, DN och SVD imorgon. Därför räknar vi med att de flesta kommer få kännedom om beslutet imorgon (2013-03-05) och sedan har 3 veckor på sig att lämna in ett överklagande. När ett överklagande kommer in till oss görs en så kallad rättidsprövning som sedan skickas in till länsstyrelsen tillsammans med överklagandet och alla handlingar i ärendet. Den ända bedömning vi på kommunen gör är alltså om överklagandet har kommit in i rätt tid, utifrån när den klagande fick kännedom om beslutet.

Så vilket datum är det exakt som gäller för att kommunen ska bedöma att överklagandet har kommit in i rätt tid?

Om det är någon som har fått beslutet med ett mottagningsbevis så har den personen 3 veckor på sig att överklaga från det datum då brevet hämtades ut på posten. (Vi får tillbaka mottagningsbeviset med en utlämningsstämpel)

För övriga så gäller det enligt plan- och bygglagen 4 veckor från att beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar. Det publicerades där den 28/2, och då räknas alla okända sakägare ha fått kännedom om beslutet. Därför blir sista dagen att överklaga den 28 mars.

Varför ska överklagan skickas till kommunstyrelsen i Sundbyberg och inte direkt till Länsstyrelsen?

Jag vet faktiskt inte varför, men så ska det gå till enligt lagen. Kommunen gör en rättidsprövning och skickar sedan iväg den tillsammans med överklagandet och alla handlingar i ärendet till länsstyrelsen.

Vem har rätt att överklaga? Är det alla som skickade in yttranden i första vändan eller alla sakägare, eller berörda grannar?

Alla har rätt att överklaga men det är bara sakägarna som länsstyrelsen går vidare med. Vi skickar vidare alla inkomna överklaganden till länsstyrelsen och det är de som gör bedömningen. Jag är inte helt insatt i detta men du kan läsa mer om det i Förvaltningslagen 17 kapitel.

Spelar det någon roll hur många som skickar in en överklagan?

Ja, jag gissar att det kan göra det. Det kan bli svårare att motivera varför man ska godkänna ett beslut som går emot flera sakägare än tex en upprörd granne.

Finns det en tydligare redovisning av den avvägning som gjorts mellan olika intressen? Står det mer om det i de fullständiga beslutshandlingarna? Var finns de fullständiga beslutshandlingarna att tillgå?

Du hittar alla beslutshandlingar i diariet, Kommunkontorets skrivelse tillhör beslutet och där hittar du mer information än i protokollsutraget. I protokollsutraget hittar du endast en sammanfattning av skrivelsen, med det är den skrivelsen som lämnades till politikerna inför beslutet.

I detta dokument i diariet hittar du skrivelsen, fil nr 3.

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för skolpaviljonger vid Rissne Ängar, fastigheten SUNDBYBERG 2:26 2013-02-11 Utgående Visa fil

1, 2, 3

http://www.sundbyberg.se/4.1446ab8d139a0d75390551.html?caseName=KS-0387/2012

Advertisements
Posted in Uncategorized | 1 Comment

Att överklaga

Den 19 februari 2013 tog kommunstyrelsens exploateringsutskott ett beslut om att bevilja tidsbegränsat bygglov för skolpaviljonger vid Rissne Ängar.

Alla som har skickat in ett yttrande ska ha fått ett brev per rekommenderad post om hur man går tillväga för att överklaga. Men här är kontentan av vad som är viktigt just nu:

Överklagandet ska vara kommunstyrelsen till handa senast tre veckor efter det att vi tagit del av beslutet. Brevet skickades den 26 februari vilket borde ge oss en deadline till den 19 mars.

Egentligen är det Länsstyrelsen i Stockholms län vi kommer överklaga till. Men i brevet framgår att det är Sundbybergs kommun som ska mottaga överklagandet, och sedan skyndsamt översända det till Länsstyrelsen. Osäkert varför. Men adressen som överklagandet ska skickas till är iallafall:

Sundbybergs stad
Kommunstyrelsen
17292 Sundbyberg

Viktigt är att ange vilket beslut vi överklagar genom att ange ärendets diarienummer: KS-0387/2012, samt datum. Överklagan ska undertecknas med underskrift och namnförtydligande, postadress och telefonnummer. Vi bör också skicka med handlingar eller annat som vi anser stöder vår uppfattning.

Här bör inte antalet överklagningar vara det avgörande, utan överklagans giltighet. Men man kanske ska skicka in flera för att vara på den säkra sidan. Osäkert också vem som har rätt att överklaga. Om det är alla som har lämnat in yttranden i förra vändan, eller om det är alla sakägare, alltså vi som har fastigheter som gränsar till den aktuella marken.

Om någon är intresserad av att slå sig ihop i en gemensam överklagan eller bara vill kontakta oss som driver detta i Rissne och Hallonbergen, skriv gärna ett mail!

rissneangarna@gmail.com

Här är den minimala notis som publicerades i MittI den 26 februari.

130226_notis

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bygglovsansökan godkänd i exploateringsutskottet

Som ni redan kanske har hört blev bygglovsansökan genomröstad på exploateringsutskottets senaste möte, den 19/2. Protokollet går att läsa här. Tyvärr är det inte helt oväntat eftersom Kd och Mp inte har visat intresse för att lyssna på våra åsikter.

Röstningen blev egentligen oavgjord, med 4 röster för baracker och 4 röster mot. De som röstade för var Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. De som röstade emot var Moderaterna (som har två röster), Folkpartiet och Centerpartiet. Men socialdemokraterna har en utslagsröst genom exploateringsutskottets ordförande Jonas Nygren, som röstade för barackerna…

Det är oerhört förvånande att S, V och Mp röstar såhär. Rissne och Hallonbergen är ju deras starkaste fästen i Sundbyberg! Man undrar om de är intresserade av att vinna nästa val eller inte..? Miljöpartiet kanske borde börja skrivas “miljö”partiet. Eller vilken miljö i Sundbyberg är de intresserade av att ta ställning för?

För er som är intresserade av att vara med och överklaga… Mer info följer!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Provocerande beslutsunderlag

Tillförordnad kommundirektör för Sundbyberg, Göran Langer, skrev ett beslutsunderlag inför exploateringsutskottets möte där Rissneängsfrågan skulle tas upp. Det är oerhört provocerande att läsa hur han förminskar det stora motstånd som finns mot att bygga på ängarna. Läs hela dokumentet här.

Vi är över 1300 personer som skrivit på de två namninsamlingarna mot barackerna och när grannhörande gjorts har 77 yttranden kommit in. Detta är osedvanligt många, eftersom såna här fall normalt genererar ca 5-10 yttranden. När vi stått ute på Rissne torg och pratat med över 800 människor har endast ca 10 personer tyckt barackernas placering varit godtagbar.

Att hänvisa till en hypotetisk enkätundersökning som Göran Langer gör i sin senaste skrivelse, där han uttrycker att en sådan “möjligen inte skulle visa samma resultat”, är rena spekulationer. Man kan inte argumentera med en undersökning som inte existerar. I såna fall uppmuntrar vi gärna till att göra denna undersökning på riktigt, så att vi kan få svar på vad majoriteten av invånarna tycker om detta i sann demokratisk anda.

Märkligt är också att man menar att den första paviljongen (baracken) ska ersätta den befintliga på Duvboskolans gård. Varför ersätter man en paviljong på Duvboskolan som idag rymmer ca 40-50 barn med en paviljong som rymmer 110 barn på Rissneängarna?

“Nu inlämnad ansökan gäller för paviljonger på Rissne ängar innehållande fyra klassrum där syftet är att ersätta de paviljonger som måste flyttas bort ifrån Duvboskolan.”

Image

Fyra klassrum på 55 kvm styck, plus fyra grupprum på 12 kvm styck. Uppenbarligen till för fler än 40-50 barn.

Varför ska vi behöva drabbas för att politikerna inte kan sköta problemen med skollokaler i tid?

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Sommartider

Så här på vintern, när snöhögarna står som mörka murar, kan man behöva påminnas om hur fantastiskt Rissneängarna är på sommaren. Vi har fått in lite bilder som visar hur vackert landskapet verkligen är! Vilken perfekt lämpad yta det är för sommarens alla aktiviteter. Speciellt Rissnespelen var ju ett evenemang som för olika människor samman och medverkar till ökad gemenskap i vårt samhälle. Det är ju en av sakerna som gör ängarna så bra, att de är till för ALLA!

Image

Image

Image

Däremot ser det såhär tråkigt ut nu på vintern:

Image

Denna bild är tagen den 24 januari 2013. Idag ser det värre ut eftersom all sand smält fram och gör högarna alldeles svarta… När ska politikerna och tjänstemännen på kommunen fatta att det här inte är nån avkrok man kan dumpa alla oönskade problem på?? Vi uppskattar faktiskt den här marken!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Moderaterna för Rissneängarna!

Vi har glädjen att meddela att även moderaterna nu tar ställning för ängarnas sak! Tack så mycket för det! =) Nu hoppas vi även att socialdemokraterna, kristdemokraterna och miljöpartiet tar sig en funderare över det här igen… Många alternativa lösningar har lagts fram och vi kan väl enas om att vi alla vill hitta en väg framåt som är bra för så många som möjligt!

Läs gärna mer på Morgan Lindqvists blogg: Moderaten Morgan.

Duvbogruppen har också en nystartad blogg rörande Duvboskolans framtid som ni hittar här: http://bevaraduvboskolan.wordpress.com/

Och kom ihåg att namninsamlingen går att skriva under hur länge som helst!

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Rissnebor tar strid för äng

rissneborI tisdags kom artikeln om Rissneängarna  ut i lokaltidningen. Det är väldigt bra att det här kommer till allmän kännedom och inte smygs förbi utan människors vetskap.

För det var just det som hände 2010 när kommunen sökte ett liknande bygglov på Rissneängarna, och fick det godkänt. Den gången möttes man inte av lika stort motstånd. Varför då kan man fråga sig? Jo för att ingen kände till att det var på gång! Hur kan man bilda sin egen uppfattning i en fråga och få chansen att säga ifrån (eller samtycka) när man inte ens har nåtts av informationen? Som tur var gick bygglovet ut eftersom man inte börjat bygga inom de två år man har på sig. Alltså blev man tvugna att söka bygglov på nytt nu i år.

Men den här gången har kommunen fått in hela 77 yttranden från allmänheten! Detta i ett fall som normalt brukar generera ca 5-10 yttranden. Bra jobbat! Dessutom har vi lämnat in både digitala och handskrivna namninsamlingar som överstiger 1100 underskrifter vid det här laget. Men kom ihåg att beslutet tas av politikerna på kommunfullmäktige den 20/2. Så det går fortfarande bra att skriva under den digitala namninsamlingen eller skriva sin åsikt till kommunstyrelsen@sundbyberg.se. Vi kan skicka in namninsamlingen hur många gånger som helst.

Man kan fråga sig om det rentav var ett taktiskt drag att förkunna byggplanerna i en obskyr tidningsnotis under julveckan. Kanske hoppades man att ingen skulle lägga märke till vad som var på gång eftersom man egentligen inte ville ha några invändningar. Finns det inget bättre sätt att göra stadsplaneringen i Sundbyberg mer offentlig och låta medborgarna få mer inflytande och insyn i att forma sin egen omgivning? Det är ju ändå vi som vistas i områdena och kan dem bäst…

Dags att sätta ner foten!

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment